Uchwały z roku 2018
Uchwała Nr 1/2018

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości składek członków SZS w Gliwicach na rok 2018.

Ustala się wysokość składki członkowskiej dla członków Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach w wysokości 1 zł miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 20.12.2017.

Uchwała Nr 2/2018

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości opłat startowych wnoszonych przez szkoły w 2018 r. Ustala się wysokość opłat startowych dla gliwickich szkół uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego prowadzonego na terenie Gliwic

- Samodzielne szkoły: 100 zł
- Zespoły szkół: 150 zł

Opłata startowa jest wnoszona bez względu na ilość startów szkoły lub zespołu w 2018 roku.
Ww. opłata jest wnoszona na konto bankowe Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach do 30 marca 2018r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 20.12.2017.

Uchwały z roku 2017
Uchwała Nr 1/2017

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości składek członków SZS w Gliwicach na rok 2017.

Ustala się wysokość składki członkowskiej dla członków Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach w wysokości 1 zł miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.02.2017r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 28.02.2017.

Uchwała Nr 2/2017

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości opłat startowych wnoszonych przez szkoły w 2017 r. Ustala się wysokość opłat startowych dla gliwickich szkół uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego prowadzonego na terenie Gliwic

- Samodzielne szkoły: 100 zł
- Zespoły szkół: 150 zł

Opłata startowa jest wnoszona bez względu na ilość startów szkoły lub zespołu w 2017 roku.
Ww. opłata jest wnoszona na konto bankowe Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach do 30 kwietnia 2017r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 28.02.2017.

Uchwały z roku 2016
Uchwała Nr 1/2016

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości składek członków SZS w Gliwicach na rok 2016.

Ustala się wysokość składki członkowskiej dla członków Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach w wysokości 1 zł miesięcznie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 21 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 2/2016

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości opłat startowych wnoszonych przez szkoły w 2016 r.
Ustala się wysokość opłat startowych dla gliwickich szkół uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego prowadzonego na terenie Gliwic

- Samodzielne szkoły: 100 zł
- Zespoły szkół: 150 zł

Opłata startowa jest wnoszona bez względu na ilość startów szkoły lub zespołu w 2016 roku.
Ww. opłata jest wnoszona na konto bankowe Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach do 31 marca 2016 r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 21 grudnia 2015 r.

Uchwały z roku 2015
Uchwała Nr 1/2015

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości składek członków SZS w Gliwicach na rok 2015.

Ustala się wysokość składki członkowskiej dla członków Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach w wysokości 1 zł miesięcznie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2015 r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 2/2015

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości opłat startowych wnoszonych przez szkoły w 2015 r.
Ustala się wysokość opłat startowych dla gliwickich szkół uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego prowadzonego na terenie Gliwic

- Samodzielne szkoły: 100 zł
- Zespoły szkół: 150 zł

Opłata startowa jest wnoszona bez względu na ilość startów szkoły lub zespołu w 2015 roku.
Ww. opłata jest wnoszona na konto bankowe Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach do 31 marca 2015 r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 25 lutego 2015 r.

Uchwały z roku 2014
Uchwała Nr 1/2014

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości składek członków SZS w Gliwicach na rok 2014.

Ustala się wysokość składki członkowskiej dla członków Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach w wysokości 1 zł miesięcznie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2014 r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 17 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 2/2014

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości opłat startowych wnoszonych przez szkoły w 2014 r.
Ustala się wysokość opłat startowych dla gliwickich szkół uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego prowadzonego na terenie Gliwic

- Samodzielne szkoły: 100 zł
- Zespoły szkół: 150 zł

Opłata startowa jest wnoszona bez względu na ilość startów szkoły lub zespołu w 2014 roku.
Ww. opłata jest wnoszona na konto bankowe Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach do 28 marca 2014r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 17 stycznia 2014 r.

Uchwały z roku 2013
Uchwała Nr 1/2013

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości składek członków SZS w Gliwicach na rok 2013.

Ustala się wysokość składki członkowskiej dla członków Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach w wysokości 1 zł miesięcznie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 19 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 2/2013

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości opłat startowych wnoszonych przez szkoły w 2013 r.
Ustala się wysokość opłat startowych dla gliwickich szkół uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego prowadzonego na terenie Gliwic

- Samodzielne szkoły: 100 zł
- Zespoły szkół: 150 zł

Opłata startowa jest wnoszona bez względu na ilość startów szkoły lub zespołu w 2013 roku.
Ww. opłata jest wnoszona na konto bankowe Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach do 31 marca 2013r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 19 grudnia 2012 2012 r.

Uchwały z roku 2012
Uchwała Nr 1/2012

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości składek członków SZS w Gliwicach na rok 2012r.

Ustala się wysokość składki członkowskiej dla członków Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach w wysokości 1 zł miesięcznie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2012 r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 20 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 2/2012

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości opłat startowych wnoszonych przez szkoły w 2012 r.
Ustala się wysokość opłat startowych dla gliwickich szkół uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego prowadzonego na terenie Gliwic

- Samodzielne szkoły: 100 zł
- Zespoły szkół: 150 zł

Opłata startowa jest wnoszona bez względu na ilość startów szkoły lub zespołu w 2012 roku.
Ww. opłata jest wnoszona na konto bankowe Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach do 31 marca 2012r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 20 stycznia 2012 r.
Uchwały z roku 2011
Uchwała Nr 1/2011

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości stawek sędziowskich w 2011 roku.

Ustala się wysokość stawki sędziowskiej na 24 złotych brutto od 11 lutego 2011 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2011 roku.
Traci moc uchwała Nr 5/2007 z dnia 20 listopada 2007 roku.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 11 lutego 2011 r.

Uchwała Nr 2/2011

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości składek członków SZS w Gliwicach na rok 2011r.

Ustala się wysokość składki członkowskiej dla członków Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach w wysokości 1 zł miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2011 r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 11 lutego 2011 r.


Uchwała Nr 3/2011

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości opłat startowych wnoszonych przez szkoły w 2011 r.

Ustala się wysokość opłat startowych dla gliwickich szkół uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego prowadzonego na terenie Gliwic

- Samodzielne szkoły: 100 zł
- Zespoły szkół: 150 zł

Opłata startowa jest wnoszona bez względu na ilość startów szkoły lub zespołu w 2011 roku.

Ww. opłata jest wnoszona na konto bankowe Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach do 31 marca 2011r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 11 lutego 2011 r.Uchwały z roku 2010
Uchwała Nr 1/2010

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: przystąpienia do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne.

Szkolny Związek Sportowy w Gliwicach przystąpi do konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Gliwice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 04 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 2/2010

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości składek członków SZS w Gliwicach na rok 2010r.

Ustala się wysokość składki członkowskiej dla członków Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach w wysokości 1 zł miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 04 listopada 2009 r.


Uchwała Nr 3/2010

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości opłat startowych wnoszonych przez szkoły w 2010 r.

Ustala się wysokość opłat startowych dla gliwickich szkół uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego prowadzonego na terenie Gliwic

- Samodzielne szkoły: 100 zł
- Zespoły szkół: 150 zł

Opłata startowa jest wnoszona bez względu na ilość startów szkoły lub zespołu w 2010 roku.

Ww. opłata jest wnoszona na konto bankowe Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach do 28 lutego 2010r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 04 listopada 2009 r.Uchwały z roku 2009
Uchwała Nr 1/2009

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości składek członków SZS w Gliwicach na rok 2009r.

Ustala się wysokość składki członkowskiej dla członków Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach w wysokości 1 zł miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 12 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr 2/2009

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości opłat startowych wnoszonych przez szkoły w 2009 r.

Ustala się wysokość opłat startowych dla gliwickich szkół uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego prowadzonego na terenie Gliwic

- Samodzielne szkoły: 100 zł
- Zespoły szkół: 150 zł

Opłata startowa jest wnoszona bez względu na ilość startów szkoły lub zespołu w 2009 roku.

Ww. opłata jest wnoszona na konto bankowe Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach do 28 lutego 2009r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 12 grudnia 2008 r.


Uchwała Nr 3/2009

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: przystąpienia do konkursu na zadania publiczne.

Szkolny Związek Sportowy w Gliwicach przystąpi do konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Gliwice: Upowszechnianie sportu, turystyki i rekreacji w formie organizacji zajęć zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 12 grudnia 2008 r.Uchwały z roku 2008
Uchwała Nr 1/2008

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości składek członków SZS w Gliwicach na rok 2008 r.

Ustala się wysokość składki członkowskiej dla członków Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach w wysokości 1 zł miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 10 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr 2/2008

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości opłat startowych wnoszonych przez szkoły w 2008 r.

Ustala się wysokość opłat startowych dla gliwickich szkół uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego prowadzonego na terenie Gliwic

- Samodzielne szkoły: 100 zł
- Zespoły szkół: 150 zł

Opłata startowa jest wnoszona bez względu na ilość startów szkoły lub zespołu w 2008 roku.

Ww. opłata jest wnoszona na konto bankowe Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach do 29 lutego 2008r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 10 grudnia 2007 r.


Uchwała Nr 3/2008

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: przystąpienia do konkursu na zadania publiczne "ORGANIZACJA I NADZÓR WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ".

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 10 grudnia 2007 r.

Uchwały z roku 2007
Uchwała Nr 1/2007

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości składek członków SZS w Gliwicach na rok 2007 r.

Ustala się wysokość składki członkowskiej dla członków Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach w wysokości 1 zł miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

Tracą moc uchwały Zarządu Szkolnego Związku Sportowego z dnia 12 grudnia 2005 oraz 8 września 2006 roku

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 19 stycznia 2007 r.

Uchwała Nr 2/2007

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości opłat startowych wnoszonych przez szkoły w 2007 r.

Ustala się wysokość opłat startowych dla gliwickich szkół uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego prowadzonego na terenie Gliwic

  • Samodzielne szkoły: 100 zł
  • Zespoły szkół: 150 zł

Opłata startowa jest wnoszona bez względu na ilość startów szkoły lub zespołu w 2007 roku.
Ww. opłata jest wnoszona na konto bankowe Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach do 28 lutego 2007r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 19 stycznia 2007 r.

Uchwała Nr 3/2007

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: przystąpienia do konkursu na zadania publiczne "ORGANIZACJA I NADZÓR WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ".

Ustala się wysokość opłat startowych dla gliwickich szkół uczestniczących w

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 20 listopada 2007 r.

Uchwała Nr 4/2007

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: terminu i miejsca Zjazdu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach, który ustalono na dzień 10 grudnia 2007 roku o godzinie 16:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach ul. Barlickiego 3.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 20 listopada 2007 r.

Uchwała Nr 5/2007

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości stawek sędziowskich w 2008 roku.

Ustala się wysokość stawki sędziowskiej na 25 złotych brutto od 1 stycznia 2008 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.
Traci moc uchwała Nr 3/2005 z dnia 12 grudnia 2005 roku.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 20 listopada 2007 r.

Uchwały z roku 2006
Uchwała Nr 1/2006

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości składek członków SZS w Gliwicach będących emerytami.

Ustala się wysokość składki członkowskiej dla osób będących emerytami w wysokości 1 zł miesięcznie

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 08 września 2006 r.Uchwały z roku 2005

Uchwała Nr 1/2005

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości składek członków SZS w Gliwicach na rok 2006 r.

Ustala się wysokość składek członkowskich

  • dla członków Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach w wysokości 2 zł miesięcznie.
  • dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach w wysokości 5 zł miesięcznie

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 12 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr 2/2005

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości opłat startowych wnoszonych przez szkoły w 2006 r.

Ustala się wysokość opłat startowych dla gliwickich szkół uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego prowadzonego na terenie Gliwic

  • Samodzielne szkoły: 100 zł
  • Zespoły szkół: 150 zł
Opłata startowa jest wnoszona bez względu na ilość startów szkoły lub zespołu w 2006 roku.
Ww. opłata jest wnoszona na konto bankowe Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach do 15 lutego 2006r.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 12 grudnia 2005 r.


Uchwała Nr 3/2005

Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach

W sprawie: wysokości stawek sędziowskich w 2006 r.

Ustala się wysokość stawek sędziowskich:

  • sędziowie kandydaci, młodzieżowi sędziowie sportowi oraz nauczyciele wf - 20 zł brutto;
  • sędziowie wyznaczeni przez Śląskie Związki Sportowe - 25 zł brutto.
Sędziowie zamiejscowi otrzymują zwrot kosztów przejazdu.

Zarząd
Szkolnego Związku Sportowego
w Gliwicach

Gliwice, 12 grudnia 2005 r.

Uchwały z roku 2017