Poniżej znajdują się odnośniki do plików zawierających tabelaryczne zestawienie wyników zawodów sportowych przeprowadzonych w poszczególnych latach.
Pliki zapisane są w formacie *.pdf - do ich otwarcia potrzebny jest program Acrobat Reader.Rok szkolny 2016/2017

Szkoły Podstawowe

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne
Rok szkolny 2015/2016

Szkoły Podstawowe

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne
Rok szkolny 2014/2015

Szkoły Podstawowe

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne
Rok szkolny 2013/2014

Szkoły Podstawowe

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne
Rok szkolny 2012/2013

Szkoły Podstawowe

Gimnazja

Szkoły Ponadgimnazjalne
Rok szkolny 2011/2012

Szkoły Podstawowe

Gimnazja

Szkoły Ponadgimnazjalne
Rok szkolny 2010/2011

Szkoły Podstawowe

Gimnazja

Szkoły Ponadgimnazjalne
Rok szkolny 2009/2010

Szkoły Podstawowe

Gimnazja

Szkoły Ponadgimnazjalne


Rok szkolny 2008/2009

Szkoły Podstawowe

Gimnazja

Szkoły Ponadgimnazjalne


Rok szkolny 2007/2008

Szkoły Podstawowe

Gimnazja

Szkoły Ponadgimnazjalne


Rok szkolny 2006/07

Szkoły Podstawowe

Gimnazja

Szkoły Ponadgimnazjalne


Rok szkolny 2005/06

Szkoły Podstawowe

Gimnazja

Szkoły Ponadgimnazjalne