Ta strona internetowa używa ciasteczek.
Wolontariat POMOCNA DŁOŃ

WOLONTARIAT
"POMOCNA DŁOŃ"

Od 2000 roku Młodzieżowy Dom Kultury ma przyjemność pracować z wolontariuszami, którzy wspierają naszą codzienną i dodatkową działalność:

• Przeprowadzają nieodpłatnie warsztaty muzyczne, taneczne, artystyczne lub wspierają instruktorów przy opracowywaniu repertuaru czy pracach nad scenariuszami teatralnymi;

• Zapewniają dodatkową opiekę podczas wycieczek np. w czasie zajęć wakacyjnych lub feryjnych (Akcja Lato i Akcja Zima);

• Pomagają w organizacji imprez MDK a zwłaszcza Wojewódzkich Prezentacji Artystycznych i Dnia Rodziny oraz konkursów i festynów.

Szczególną grupą są młodzi ludzie działający przy bibliotece MDK. Dzięki nim możemy regularnie i stale współpracować z gliwickim Domem Dziecka, Domem Opieki Społecznej i gliwickimi Świetlicami Środowiskowymi. Wolontariusze odrabiają z dziećmi lekcje i pomagają w nauce, biorą udział w organizacji warsztatów artystycznych i towarzyszą podczas zajęć wspinaczki ściankowej.

Mamy też przyjemność współpracować z panem Edwardem Pieczarą, który od roku 2012 uczy szermierki japońskiej i sztuk walki promując wśród dzieci i młodzieży zdrowy styl życia i zdyscyplinowaną pracę nad sobą. Sensei Edward za swą działalność został uhonorowany tytułem Wolontariusza Roku 2015.

Wielu z wolontariuszy to nasi obecni lub byli wychowankowie, inni zjawili się dzięki współpracy z Centrum Wolontariatu działającemu przy GCOP.

Wszystkim z nich - tym, którzy wspierali nas w przeszłości i tym, którzy robią to teraz – serdecznie dziękujemy. Wnosicie w nasze życie wiele ciepła i pozytywnej energii. Wiele wydarzeń i nie udałoby się tak wspaniale bez waszej pomocy.

Chcących nawiązać z nami współpracę zapraszamy do kontaktu z Działem Imprez. Zapewniamy podpisanie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych oraz ubezpieczenie na czas ich wykonywania.Wolontariusze rozpoczęli działalność w 2000r., początkowo w ramach ZSME a od roku 2006 jako element pracy biblioteki MDK. Byli to: Patryk Prandzioch, Dawid Rutka, Adam Klimas, Łukasz Wojtczak i Grzegorz Karpiniuk.
Działalność wolontariuszy opierała się na współpracy z Domem Dziecka nr 2 w Gliwicach a później jeszcze z Domem Opieki Społecznej "Opoka" w Gliwicach.

Opiekun:
Zenona Pilarek: od 2000 do nadal;Od roku 2006 do dzisiaj działalność wolontariatu to:

- współpraca z Domem Dziecka nr 2 czyli systematyczna pomoc dzieciom przy nauce, odrabianie lekcji, zdobywanie materiałów edukacyjnych;
- przygotowywanie wieczorów andrzejkowych;
- urządzanie spotkań "mikołajkowych", festynów;
- organizacja wycieczek rowerowych;
- wyjścia na basen kryty.

W grudniu 2010 pojawiła się nowa forma działalności - "ZABAWA Z MUZYKĄ" - wolontariuszka Paulina Kuciej uczy dzieci HIP-HOPU.

Zobacz opis działań w latach 2000 - 2006

(plik w formacie *.pdf - otwiera się w nowym oknie)


Poniżej kilka galerii zawierających zapis naszych działań

Zajęcia wolontariatu w MDK - zajęcia taneczne (Hip-Hop) dla najmłodszych
Zajęcia wolontariatu w MDK - prace z masy solnej - biblioteka MDK
Zajęcia wolontariatu w MDK - wolontariusze biorą udział w festynie parafialnym
Zajęcia wolontariatu w MDK - Koncert charytatywny - gwiazda koncertu - grupa Perfect
Zajęcia wolontariatu w MDK - czytanie bajek w FORUM
Zajęcia wolontariatu w MDK - pieczenie faworków w Tłusty Czwartek
Zajęcia wolontariatu w MDK - koszyki z papieru
Zajęcia wolontariatu w MDK - remont pomieszczeń
Zajęcia wolontariatu w MDK - spotkanie z podopiecznymi Domu Opieki Społecznej
Zajęcia wolontariatu w MDK - spotkanie z podopiecznymi Domu Opieki Społecznej
Zajęcia wolontariatu w MDK - hipoterapia
Zajęcia wolontariatu w MDK - zajęcia komputerowe