Ta strona internetowa używa ciasteczek.
Koła zainteresowań

<< Powrót do listy sekcji

Judo
Godziny i miejsca zajęć
Judo, grupa 1
Dzień Godziny Miejsce
Poniedziałek 16:00 - 17:30 GM 4, ul. Asnyka 36
Środa 16:00 - 16:45 GM 4, ul. Asnyka 36
Judo, grupa 2
Dzień Godziny Miejsce
Wtorek 17:15 - 18:00 GM 4, ul. Asnyka 36
Czwartek 17:15 - 18:00 GM 4, ul. Asnyka 36


Judo, grupa 3
Dzień Godziny Miejsce
Wtorek 16:15 - 17:00 GM 4, ul. Asnyka 36
Czwartek 16:15 - 17:00 GM 4, ul. Asnyka 36
InstruktorTadeusz Połomski

Plan pracy koła judo przy MDK Gliwice na rok szkolny 2017/2018

Sprawy organizacyjne

Pogadanki nt. bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Placówki i w pracowni fotograficznej. Pogadanki nt. bezpiecznego powrotu młodzieży z zajęć do domu. Pogadanki nt. zagrożeń wynikających z używania substancji odurzających(narkotyki, dopalacze, alkohol).

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci.
2. Zainteresowanie uprawianiem judo.
3. Zapoznanie się ze specyfiką judo (zasady walki, historia judo, zasady oficjalnych Przepisów Polskiego Związku Judo).
4. Doskonalenie naturalnych czynności ruchowych.
5. Ćwiczenie umiejętności panowania nad swoimi emocjami, łagodzenie nastrojów i napięć podczas treningu, zabaw, gier rywalizacji.
6. Nauka właściwego przyjmowania porażki i sukcesu.
7. Rozwijanie poprawnych relacji i zachowań ze współćwiczącymi.
8. Wzmacnianie wiary we własne siły.
9.Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
10. Wprowadzenie dzieci w radosny nastrój.
11. Rozwijanie samodzielności, odwagi, zaradności.
12. Kształtowanie charakteru: opanowania, zdyscyplinowania, koleżeństwa, wytrwałości.
13. Stworzenie warunków dla realizacji wszystkich rodzajów gier i zbaw.
14. Stymulowanie u dzieci potrzeby ćwiczeń fizycznych.
15. Rozwijanie wyobrażni twórczej.
16. W zleżności od stopnia zaawansowania, nauka technicznych umiejętności judo w parterze i stójce.(zakres technik od 6-4 kyu).

Opracował: Tadeusz Połomski