Ta strona internetowa używa ciasteczek.
Koła zainteresowań

<< Powrót do listy sekcji

Zespoły wokalne,
zespoły wokalno-instrumentalne (DP)
Godziny i miejsca zajęć
Zespół Dzień Godzina
Zespół STEREO Poniedziałek 17:15 – 18:45
Środa 17:15 – 18:45
Bractwo Pieśni
Morskiej
Sobota 12:00 – 13:30
Zespół wokalny
a cappella
Czwartek 17:15 – 18:45
Zespoły wokalno –
instrumentalne
Poniedziałek,
gr. 1
15:30 – 16:15
16:20 - 17:05
Środa,
gr. 2
15:30 – 16:15
16:20 – 17:05
Miejsce zajęć: MDK, ul. Barlickiego 3, s. 53
InstruktorDominika Płonka

Strona instruktorki

Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.

Zobacz aktualne wydarzenia i relacje z działalności koła.


Odwiedź zespół WBREW POZOROM na FacebookuZajęcia wokalne prowadzi Dominika Płonka, wysokiej klasy specjalistka w dziedzinie emisji głosu; certyfikowany instruktor wokalny, trener i egzaminator nauczycieli śpiewu oraz członek zarządu ds. Europy w amerykańskim stowarzyszeniu International Voice Teachers Of Mix.PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zespół wokalny STEREO

- Zapoznanie z regulaminem koła wokalnego, pracowni muzycznej oraz Pogadanki na temat BHP. Profilaktyka używek i uzależnień - pogadanki dot. zagrożeń wynikających z używania substancji odurzających (narkotyki, dopalacze, alkohol). Bezpieczeństwo w pracowni i w drodze do domu, bezpieczeństwo podczas ferii zimowych i letnich wakacji.

- Umuzykalnienie wychowanków: wprowadzanie kolejnych pojęć muzycznych w ramach zajęć, wprowadzanie śpiewu przy pomocy nut.
- Praca nad emisją głosu: ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia teoretyczne mające na celu poszerzenie świadomości wykonawczej uczniów. Wprowadzanie kolejnych ćwiczeń emisyjnych, oddechowych i dykcyjnych, dostosowanych do poziomu wykonawczego uczniów.
- Rozwijanie umiejętności śpiewu zespołowego: praca nad intonacją i brzmieniem grupy dostosowanym do stylistyki wykonywanego utworu, nauka strojenia głosów. Rozwijanie indywidualnych umiejętności wychowanków: wybór odpowiedniego repertuaru i przygotowywanie do śpiewania utworów solowych oraz opracowywanie partii chórków.
- Udział w warsztatach gospel i innych ciekawych wydarzeniach poszerzających wiedzę muzyczną wychowanków.
- Korygowanie niedokładności intonacyjnych i barwowych w zespole - ćwiczenia intonacyjne wielogłosowe na wykonywanym repertuarze.
- Nabywanie umiejętności pracy z mikrofonem oraz współpracy z realizatorem dźwięku i obsługą sceny w czasie koncertów.
- Zajęcia w studio nagrań: zapoznanie ze specyfiką pracy w studiu.
- Kształtowanie umiejętności zachowania scenicznego.
- Praca nad interpretacją piosenki w zespole.
- Opracowanie repertuaru do występów w festiwalach piosenki oraz na różnorakich imprezach okolicznościowych (festyny osiedlowe, uroczystości miejskie itp.).
- Współpraca organizacyjna z instytucjami działającymi na terenie miasta i regionu.


BRACTWO PIEŚNI MORSKIEJ

- Zapoznanie z regulaminem koła wokalnego, pracowni muzycznej oraz Pogadanki na temat BHP. Profilaktyka używek i uzależnień - pogadanki dot. zagrożeń wynikających z używania substancji odurzających (narkotyki, dopalacze, alkohol). Bezpieczeństwo w pracowni i w drodze do domu, bezpieczeństwo podczas ferii zimowych i letnich wakacji.

- Próby zespołu WBREW POZOROM:
    * Rozwijanie muzykalności wychowanek: kształtowanie umiejętności prowadzenia frazy słowno-muzycznej, doboru akompaniamentu do utworu, improwizowania instrumentalnego do piosenek.
    * Wprowadzanie na próbach elementów improwizacji wokalnych, stymulujących kreację aranżacji wielogłosowych i nowych kompozycji.
    * Rozwijanie umiejętności śpiewu zespołowego: praca nad intonacją i brzmieniem grupy dostosowanym do stylistyki wykonywanego utworu, nauka strojenia głosów. Praca nad dykcją i selektywnością w śpiewie.
    * Praca nad interpretacją wykonywanych piosenek w zespole. Pobudzanie do samodzielnego opracowywania interpretacji.
    * Dalsza praca nad autorskim repertuarem zespołu, monitorowanie powstających kompozycji pod względem poprawności budowy frazy słowno-muzycznej, trudności wykonawczej i interpretacyjnej.
    * Udział w festiwalach piosenki turystycznej i poezji śpiewanej.
    * Zachęcanie wychowanek do samodzielnego organizowania koncertów.
    * Kształtowanie umiejętności zachowania scenicznego i szybkiego reagowania na ewentualne problemy techniczne w czasie koncertów.

- Współpraca artystyczna z innymi kołami / zespołami MDK (przygotowywanie wspólnych występów), współpraca organizacyjna z instytucjami działającymi na terenie miasta i regionu. Stworzenie spektaklu muzycznego osób chętnych z koła wokalnego, z udziałem profesjonalnego akompaniatora, przy współpracy instruktora zajęć teatralnych MDK.
- Praca projektowa: przygotowanie wychowanków do udziału w festiwalach, koncertach i imprezach okolicznościowych (np. rozpoczęcie lub zakończenie sezonu żeglarskiego, ponadto festyny osiedlowe, uroczystości miejskie itp.).
- Praca nad emisją głosu: ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia teoretyczne mające na celu poszerzenie świadomości wykonawczej uczniów. Wprowadzanie kolejnych ćwiczeń emisyjnych, oddechowych i dykcyjnych, dostosowanych do poziomu wykonawczego uczniów.
- Rozwijanie indywidualnych umiejętności wychowanków: rozśpiewania indywidualne, dostosowane do odmiennych tendencji wokalnych poszczególnych osób w zespole. Rozwijanie umiejętności łączenia rejestrów głosowych, poszerzanie skali głosu. Wybór odpowiedniego repertuaru i przygotowywanie do wykonywania partii solowych.
- Praca zespołowa - ćwiczenia intonacyjne wielogłosowe na wykonywanym repertuarze, praca nad interpretacją piosenki w zespole.
- Współpraca organizacyjna z instytucjami działającymi na terenie miasta i regionu.
- Organizacja wyjazdów integracyjnych połączonych z warsztatami wokalnymi w danej stylistyce (szanty, folk, gospel, pop)
- Zachęcanie do wykorzystywania posiadanych umiejętności gry na instrumencie: wzbogacenie partii wokalnych o instrumentalne. Nauka gry w zespole. Zachęcanie do samodzielnej twórczości muzycznej w zespole.
- Monitorowanie samodzielnej pracy z mikrofonem oraz współpracy z realizatorem dźwięku i obsługą sceny w czasie koncertów.

Zespół wokalny a cappella

- Zapoznanie z regulaminem koła wokalnego, pracowni muzycznej oraz Pogadanki na temat BHP. Profilaktyka używek i uzależnień - pogadanki dot. zagrożeń wynikających z używania substancji odurzających (narkotyki, dopalacze, alkohol). Bezpieczeństwo w pracowni i w drodze do domu, bezpieczeństwo podczas ferii zimowych i letnich wakacji.


- Praca nad emisją głosu: ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia teoretyczne mające na celu poszerzenie świadomości wykonawczej uczniów. Wprowadzanie kolejnych ćwiczeń emisyjnych, oddechowych i dykcyjnych, dostosowanych do poziomu wykonawczego uczniów.
- Rozwijanie umiejętności śpiewu zespołowego: praca nad intonacją i brzmieniem grupy dostosowanym do stylistyki wykonywanego utworu, nauka strojenia głosów.
- Zindywidualizowana praca nad emisją głosu - rozśpiewania indywidualne, dostosowane do odmiennych tendencji wokalnych poszczególnych osób w zespole. Rozwijanie umiejętności łączenia rejestrów głosowych, poszerzanie skali głosu u każdego z wychowanków.
- Rozwijanie umiejętności śpiewu solowego: wybór odpowiedniego repertuaru i przygotowywanie do wykonywania fragmentów solowych w ramach dodatkowych indywidualnych zajęć z emisji głosu.
- Korygowanie niedokładności intonacyjnych i barwowych w zespole - ćwiczenia intonacyjne wielogłosowe na wykonywanym repertuarze. Kształtowanie umiejętności samodzielnego dobierania odpowiednich ćwiczeń emisyjnych, oddechowych i dykcyjnych.
- Stymulowanie samodzielnej twórczości muzycznej w zespole. Praca nad repertuarem zespołu w ramach przygotowań do występów.
- Zachęcanie do dodatkowych prób zespołu we własnym zakresie. Korekta samodzielnej pracy w ramach prób z instruktorem.
- Kształtowanie umiejętności samodzielnej organizacji koncertów.
- Monitorowanie samodzielnej pracy z mikrofonem oraz współpracy z realizatorem dźwięku i obsługą sceny w czasie koncertów.
- Zajęcia w studio nagrań: zapoznanie ze specyfiką pracy w studiu.
- Zachęcanie do organizowania koncertów zespołu.


ZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENTALNE ZE ŚPIEWEM SOLOWYM

- Zapoznanie z regulaminem koła wokalnego, pracowni muzycznej oraz Pogadanki na temat BHP. Profilaktyka używek i uzależnień - pogadanki dot. zagrożeń wynikających z używania substancji odurzających (narkotyki, dopalacze, alkohol). Bezpieczeństwo w pracowni i w drodze do domu, bezpieczeństwo podczas ferii zimowych i letnich wakacji.


- Rozwijanie indywidualnych umiejętności wychowanków: wybór odpowiedniego repertuaru i przygotowywanie do śpiewania utworów solowych. Stymulowanie współpracy między solistami poprzez tworzenie duetów i innych małych składów wokalnych oraz opracowywanie partii chórków.
- Wzbogacanie partii solowych o akompaniament instrumentalny w wykonaniu wychowanków.
- Praca nad warsztatem wykonawczym wychowanków: ćwiczenia emisyjne, oddechowe i dykcyjne dostosowane do poziomu wykonawczego uczniów. Praca nad emisją głosu: rozwijanie umiejętności łączenia rejestrów głosowych, poszerzanie skali głosu, wypracowywanie naturalnej barwy głosu. Ćwiczenia praktyczne wzbogacone teoretycznymi pogadankami, mające na celu poszerzenie świadomości wykonawczej wychowanków.
- Praca nad interpretacją piosenek, ćwiczenie doboru właściwych emocji i panowania nad nimi w czasie wykonywania utworu.
- Zapoznanie ze specyfiką pracy w studiu. Wypracowanie umiejętności pracy z mikrofonem oraz współpracy z realizatorem dźwięku i obsługą sceny w czasie koncertów. Kształtowanie umiejętności zachowania scenicznego.
- Przygotowywanie do indywidualnych występów w ramach reprezentowania placówki MDK i miasta Gliwice na konkursach piosenki i koncertach na terenie miasta, kraju i za granicą.

Opracowała: Dominika Płonka

Zapraszamy na przesłuchania uzupełniające do kół wokalnych
Data dodania: 24/08/2018

Kliknij, aby powiększyć plakat