Ta strona internetowa używa ciasteczek.
Koła zainteresowań

<< Powrót do listy sekcji

Teatr przedmiotu
Godziny i miejsca zajęć
Dzień Godziny Miejsce
Poniedziałek, gr. 1 16:00-19:00 CSK Łabędź, sala widowiskowa
Środa, gr. 2 16:15-18:30 CSK Łabędź, sala widowiskowa
InstruktorWojciech Kotylak

Teatr DO i DO - grupa młodsza

Cele ogólne
- Rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem.
- Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką bywania w teatrze.
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
- Udział w życiu kulturalnym Młodzieżowego Domu Kultury
- Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych.

Wrzesień
- Gry i zabawy integracyjne
- Gry i zabawy teatralne
- Przygody Krzysia w Kosmosie - próby do spektaklu

Październik
- Przygody Krzysia w Kosmosie - próby do spektaklu
- Rozśpiewanie dzieci i nauka piosenek
- Gry i zabawy integracyjne

Listopad
- Z życia wzięte. Odgrywanie prostych scenek.
- Przygody Krzysia w Kosmosie - próby do spektaklu
- Przygody Krzysia w Kosmosie - premiera

Grudzień
- Tworzymy scenariusze etiud związanych tematycznie z otaczającym światem
- Muzyka i dźwięk - ważne elementy teatru przedmiotu. Zabawy ruchowo - muzyczne
- Przygody Krzysia w Kosmosie - prezentacja spektaklu

Styczeń
- Poszukiwania - pomysły sceniczne na przyszłość
- Zabawy z przedmiotem scenicznym - animacja przedmiotu
- Wokół zagadnień scenografii. Teatru lalek
- Przygody Krzysia w Kosmosie - prezentacja spektaklu

Luty
- Wokół baśni. Ćwiczenia w tworzeniu opowieści
- Sceniczna opowieść. Ćwiczenia z zakresu myślenia kreatywnego
- Światło i cień w teatrze. Reżyser światła
- Przygody Krzysia w Kosmosie - prezentacja spektaklu

Marzec
- Gry i zabawy sceniczne, ruch i przestrzeń, współpraca grupy
- Cechy i możliwości rekwizytu - czym może być zwykły kij
- Zabawy ruchowo - muzyczne
- Przygody Krzysia w Kosmosie - prezentacja spektaklu

Kwiecień
- Tworzymy etiudy
- Moja rola sceniczna. Ćwiczenia ruchu scenicznego
- Zabawy sceniczne - teatr cieni
- Przygody Krzysia w Kosmosie - prezentacja spektaklu

Maj
- Tworzymy tematy zabaw scenicznych - żywy plan plus przedmiot
- Zabawy z przedmiotem scenicznym - animacja przedmiotu
- Przygody Krzysia w Kosmosie - prezentacja spektaklu

Czerwiec
- Gry i zabawy dramatyczne w teatrze z użyciem teatru cieni
- Zabawy z przedmiotem scenicznym - animacja przedmiotu
- Połączenie muzyki i ruchu z opowieścią - teatr cieni

Teatr Przedmiotu (Czarny teatr)

Cele ogólne
- Rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem.
- Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką bywania w teatrze.
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
- Udział w życiu kulturalnym Młodzieżowego Domu Kultury.
- Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych.

Wrzesień
- Integracja grupy - Gry i zabawy integracyjne
- Gry i zabawy teatralne
- Czytanie - próby stolikowe widowiska "Śnieżynka"

Październik
- Animacja przedmiotu. Zabawy teatralne
- Poszukiwanie tematu. Gry i zabawy dramowe. Animacja przedmiotu
- Jestem ... Zabawy w przyjęcie roli
- Gry i zabawy integracyjne

Listopad
- Z życia wzięte. Odgrywanie prostych scenek.
- Animujemy - "przedmiot". Zabawy w animowanie postaci scenicznych. Mój charakter. Nadawanie przedmiotom cech charakterystycznych. Lalki, ale jakie ? Czy przedmiot może być "lalką" ?
- Zajęcia z zakresu teorii teatru przedmiotu

Grudzień
- Piszemy scenariusze etiud związane tematycznie z otaczającym światem
- Wybieramy sposób kreacji przedmiotu. Zabawy w oparciu o teorię teatru lalek
- Muzyka i dźwięk - ważne elementy teatru przedmiotu. Zabawy ruchowo - muzyczne
- Próby widowiska "Śnieżynka"

Styczeń
- Ćwiczenia z zakresu dykcji. Moja lalka - przedmiot ma głos w teatrze czarnym
- Cechy postaci uwypuklone przez sposób artykułowania ruchu. Zabawy z przedmiotem scenicznym w ultrafiolecie
- Wokół zagadnień scenografii. Teoria teatru lalek
- Próby widowiska "Śnieżynka"

Luty
- Wokół baśni. Ćwiczenia w tworzeniu opowieści
- Sceniczna opowieść. Ćwiczenia z zakresu myślenia kreatywnego
- Światło i cień w teatrze. Reżyser światła
- Próby widowiska "Śnieżynka"

Marzec
- Teatr czarny UV - tworzenie etiud
- Gry i zabawy sceniczne. Przedmiot oświetlony światłem U V
- Cechy i możliwości przedmiotu w świetle UV
- Tajniki czarnego teatru
- Próby widowiska "Śnieżynka"

Kwiecień
- Tworzymy scenariusz opowieści - Moja rola sceniczna. Ćwiczenia ruchu scenicznego - Próby montażowe. Składamy opowieść - Próby widowiska "Śnieżynka"

Maj
- Tworzymy "Czarny Teatr"
- Wokół scenografii w "Czarnym teatrze"
- Próby sceniczne przygotowywanego spektaklu

Czerwiec
- Gry i zabawy dramatyczne w teatrze z użyciem światła UV
- Muzyka w teatrze czarnym
- Połączenie muzyki i ruchu z opowieścią - próba generalna
- Premiera - widzami rodzice, znajomi.