Ta strona internetowa używa ciasteczek.
Koła zainteresowań

<< Powrót do listy sekcji

Edukacja regionalna
Godziny i miejsca zajęć
Dzień Godziny Miejsce
Poniedziałek, gr. 1 13:30 – 15:00 Gim. nr 4, ul. Asnyka 36, s. 19
Wtorek, gr. 2 13:30 – 15:00 Gim. nr 4, ul. Asnyka 36, s. 19
InstruktorMirosław Czeczot

MIROSŁAW CZECZOT – absolwent Wydziału Nauk o Ziemi UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO w Katowicach, Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO w Opolu oraz Studium Międzywydziałowego Uniwersytetu Opolskiego.


Regionalizmem zajmuję się od 1988r. Od 1999r. jestem uczestnikiem programu „Ochrona cennych miejsc rozrodu płazów w woj. śląskim”, który prowadzony jest w rezerwacie „ LAS DĄBROWA”.

Uczestnicy koła mogą pogłębiać wiedzę w zakresie „ Mojej Małej Ojczyzny” poprzez wycieczki, rajdy, konkursy po Gliwicach, powiecie gliwickim i województwie śląskim.

Ze względu na istniejącą Izbę Tradycji i Pamięci – zajęcia Koła Regionalnego odbywają się w GIMNAZJUM nr 4 przy ul. ASNYKA 36.

Uczestnicy koła biorą udział w konkursach historycznych, ekologicznych uzyskując czołowe lokaty od wielu lat.

Jeśli masz czas, jesteś zainteresowany własnym regionem – wstąp do KOŁA REGIONALNEGO.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!

PROGRAM PRACY KÓŁKA REGIONALNEGO

I. MÓJ MAŁY ŚWIAT

Miejsce zamieszkania i jego otoczenie.
Szkoła i jej otoczenie.
Cechy krajobrazu Śląska.
Ludzie w moim otoczeniu.
Drzewo genealogiczne mojej rodziny.
Najładniejsze miejsca w mojej okolicy.
Twoja droga z domu do szkoły.
Film o Gliwicach.

II. NAJWAŻNIEJSZE WIADOMOŚCI O GLIWICACH.

Historia Gliwic na przestrzeni dziejów.
Rola Powstań śląskich.
Praca z materiałami źródłowymi w Izbie Tradycji i Pamięci.
Baśnie i legendy Gliwic i okolicy.
Gwara a język literacki.
Literatura i malarstwo opiewające Śląsk.
Dzielnice Gliwic i ich charakterystyka.
Typy lokowania miast.
Wirtualne zwiedzanie Gliwic.

III. WARUNKI PRZYRODNICZE I KULTUROWE ŚLĄSKA.

Położenie woj. śląskiego.
Podział administracyjny woj. śląskiego.
Charakterystyka powiatu gliwickiego.
Połączenia komunikacyjne Gliwic.
Warunki przyrodnicze śląska.
Wody powierzchniowe woj. śląskiego.
Atrakcyjność Gliwic i powiatu gliwickiego.
Rola Gliwic w regionie.
Zabudowa, zwyczaje, obyczaje i tradycje Gliwic i powiatu.
Krajobrazy naturalne i kulturowe śląska.
Style w budownictwie i ich cechy.
Zakłady przemysłowe Gliwic.
Wycieczka po najbliższej okolicy.

Opracował: Mirosław Czeczot