Ta strona internetowa używa ciasteczek.
Koła zainteresowań

<< Powrót do listy sekcji

Edukacji regionalnej
Godziny i miejsca zajęć
Dzień Godziny Miejsce
Piątek 12:45- 15:45 ZSP nr 2, ul. Kopernika 63, s. 11 N i Izba regionalna
InstruktorMaria Podsiad

Program Koła Edukacji Regionalnej

Cele działalności koła:
- poznawanie najbliższego środowiska miasta i specyfiki regionu oraz wybranych elementów historii miasta
- rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich związanych z tożsamością kultury regionalnej
- wychowywanie aktywnego i świadomego mieszkańca Gliwic umiejącego właściwie zagospodarować czas wolny korzystając z możliwości jakie dają miejsca kultury i rekreacji
- kształtowanie i rozbudzanie ciekawości i sfer poznawczych
- wyzwalanie aktywności twórczej dziecka
- rozwijanie wyobraźni, fantazji i ekspresji artystycznej w różnych dziedzinach(teatr, plastyka, muzyka)
- umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych miasta

Zagadnienia tematyczne realizowane w formie różnorodnych zajęć: teoretyczno - plastyczno- muzyczno- teatralno - ruchowych, wyjść i wycieczek.
- Zarys dziejów Gliwic (dostosowany do wieku uczestników) - wybrane zagadnienia historyczne dotyczące różnych okresów (np. Jan III Sobieski w Gliwicach, obrona miasta w 1626r., wizyty cara Mikołaja, Prowokacja Gliwicka, Powstania Śląskie).
- Historia gliwickiego herbu, herby na elewacjach budynków i wewnątrz nich (Ratusz, Politechnika Śląska, L. O nr. 1, kościół Wszystkich Świętych).
- Fortyfikacja średniowiecznych Gliwic - tworzenie makiety miasta.
- Położenie Górnego Śląska i Gliwic na mapie Polski, obszar, ukształtowanie terenu, szata roślinna i zwierzęca, rzeki, zbiorniki wodne okolicy miasta.
- Podział administracyjny miasta - dzielnice, ulice, parki, skwery, osiedla - praca z planem miasta.
- Gliwickie pomniki i rzeźby na otwartej przestrzeni.
- Miejsca Pamięci Narodowej - porządkowanie Pomnika Powstańców Śląskich na cmentarzu św. Wojciecha oraz Pomnika Cholerycznego w Lesie Łabędzkim.
- Poznawanie gliwickich muzeów - wyjścia na wystawy stałe, czasowe, imprezy.
- Poznawanie tradycji i obrzędów oraz kultury ludowej Gliwic i okolic: gwara, budownictwo, zajęcia ludności, zwyczaje i folklor.
- Śląski strój ludowy - projektowanie elementów stroju(np. kiecka, zapaska).
- Gliwickie pomniki przyrody i ciekawostki przyrodnicze, palmiarnia.
- Miasta partnerskie Gliwic - skwery noszące ich nazwy.
- Port w Łabędach - historia Kanału Gliwickiego.
- Poznawanie legend o naszym mieście ze zbioru E. Całki "Świat gliwickich legend" - związek z historią miasta, wykonywanie prac plastycznych.
- Górnicze i hutnicze tradycje na Śląsku - święta zawodowe, strój górniczy.
- Śląskie rymowanki i wyliczanki - zabawy i obowiązki dziecięce dawniej i obecnie.
- Zamki, dwory, pałace, parki Gliwic i okolic - prace plastyczne.
- Sławni Gliwiczanie - Horst Bieniek, Teodor Kalide, Marcin Strzoda, Oskar Troplowitz, John Baildon, politycy, artyści, sportowcy. Ich praca, osiągnięcia, dzieła, wpływ na rozwój miasta i jego mieszkańców.
- Współczesne Gliwice - kina, teatry, zakłady pracy, uczelnie i szkoły, MDK, miejsca użyteczności publicznej i rekreacyjne - poznawanie bezpośrednie w czasie wyjść, korzystanie z albumów, zdjęć, folderów, internetu.
- Przygotowywanie wierszy, bajek, i inscenizacji w gwarze śląskiej, słuchanie tekstów gwarowych, poznawanie wybranych słów i zwrotów.
- Prowadzanie albumów "Moja Mała Ojczyzna" na bazie poznawanych zagadnień o mieście i regionie, dokumentowanie wycieczek i wyjść.
- Organizowanie imprez okolicznościowych wewnątrz koła np. Andrzejki, Mikołaj, powitanie wiosny itp. Współpraca i udział w imprezach organizowanych przez inne koła MDK.
- Udział w konkursach dotyczących zagadnień regionalnych - wiedzy, plastycznych.
- Sprawowanie opieki nad Izbą Regionalną w S.P12 - korzystanie z jej zbiorów w czasie zajęć koła.

Program opracowała:
Maria Podsiad