Ta strona internetowa używa ciasteczek.
Koła zainteresowań

<< Powrót do listy sekcji

Grafika komputerowa
Godziny i miejsca zajęć
Dzień Godziny Miejsce
Wtorek 16:00 - 17:30 MDK, ul. Barlickiego 3, s. 38
InstruktorWojciech Kotylak
Prowadzący: Wojciech Kotylak
Wiek: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szk. średnich
Opis: Zajęcia mają na celu przybliżenie programów komputerowych związanych z projektowaniem graficznym:

Corel Draw - Program do tworzenia i edycji grafiki wektorowej

1. Wprowadzenie do grafiki
2. Zapoznanie z interfejsem programu CorelDRAW - ćwiczenia
3. Szczegółowe omówienie obszaru roboczego - ćwiczenia
4. Poznanie podstawowego narzędzia „wskaźnik" - ćwiczenia
5. Nauka edycji graficznych obiektów wektorowych - ćwiczenia
6. Sposoby nadawania 3 parametrów graficznych obiektom wektorowym
7. Praca z paletą transformacji
8. Narzędzie z grupy „automatów" rysujących - interakcyjny obrys
9. Narzędzie z grupy „automatów" rysujących - interakcyjna obwiednia
10. Techniki rysunku - tworzenie narzędzi pomocniczych z obiektów wektorowych
11. Narzędzie z grupy „automatów" rysujących - interakcyjna głębia
12. Narzędzie z grupy „automatów" rysujących - metamorfoza, spektrum zastosowań
13. Narzędzie z grupy „automatów" rysujących - interakcyjna przezroczystość
14. Narzędzia edycji krzywej:
15. Polecenie połącz
16. Narzędzie z grupy „automatów" rysujących - cień
17. Narzędzie - środki artystyczne
18. Konwencje kompozycji graficznych
19. Efekty do obiektów wektorowych, menu główne> efekty
20. Techniki rysunku
21. Zaawansowane techniki rysunku
22. ClipArty - wykorzystanie, kompozycje
23. Techniki rysunku i kompozycji, zaawansowane ćwiczenia
24. Praca z tekstem
25. Techniki rysunku i wykonania dokumentów
26. Podprogram Corel TRACE
27. Druk, przeznaczenia dokumentów

Adobe Photoshop Elements, Program do tworzenia i edycji grafiki rastrowej

1. Wprowadzenie do grafiki
2. Zapoznanie z wybranymi elementami interfejsu programu Adobe Photoshop Elements
3. Praca na paletach i przestrzeniach roboczych, właściwe narzędzia do transformacji kształtu
4. Ustawienia dokumentu
5. Edycja grafiki rastrowej - praca na warstwach rastrowych
6. Narzędzia retuszu obrazów
7. Malarstwo. Poznajemy rodzaje Pędzli i ołówków (ewent. praca na tablecie graficznym)
8. Praca na gradientach
9. Style warstwy
10. Tekst
11. Filtry
13. Fotomontaż i szparowanie
14. Korekcje kolorystyczne
15. Automatyzacja pracy (zadania)
16. Organizacja pracy na stanowisku graficznym
17. Import-export dokumentów- formaty plików