Ta strona internetowa używa ciasteczek.
Koła zainteresowań

<< Powrót do listy sekcji

Tenis stołowy
Godziny i miejsca zajęć
Dzień Godziny Miejsce
Poniedziałek, gr. 1

15:30 - 16:15 MDK, ul. Barlickiego 3, sala gimn.
Poniedziałek, gr. 2

16:30 - 17:15 MDK, ul. Barlickiego 3, sala gimn.
Środa, gr. 1

15:30 - 16:15 MDK, ul. Barlickiego 3, sala gimn.
Środa, gr. 2

16:30 - 17:15 MDK, ul. Barlickiego 3, sala gimn.
Czwartek, gr. 1

16:00 - 16:45 MDK, ul. Barlickiego 3, sala gimn.
Czwartek, gr. 2

17:00 - 17:45 MDK, ul. Barlickiego 3, sala gimn.
InstruktorMarian Kwodawski

Sekcja tenisa stołowego została założona w latach 80-tych. Prowadzi ją mgr Marian Kwodawski, emerytowany nauczyciel historii, były wicedyrektor Zespołu Szkół Kolejowych w Gliwicach, wielokrotny Mistrz Polski Nauczycieli i Mistrz Polski Kolejarzy w tenisie stołowym.

Program pracy grupy początkującej tenisa stołowego w roku szkolnym 2017/2018

Sprawy organizacyjne

Pogadanki nt. bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Placówki i w pracowni fotograficznej. Pogadanki nt. bezpiecznego powrotu młodzieży z zajęć do domu. Pogadanki nt. zagrożeń wynikających z używania substancji odurzających(narkotyki, dopalacze, alkohol).

SEMESTR I
I. Ogólne przygotowanie sprawnościowo-ruchowe w zakresie zwinności, koordynacji ruchu oraz ćwiczenia wyrabiające refleks (również przez cały rok jako rozgrzewka przed zajęciami)
II. Gry i sporty uzupełniające: piłka nożna siatkowa i koszykowa

WRZESIEŃ
1. Zapisy do grupy początkującej, przegląd umiejętności, różnorodne ćwiczenia w odbijaniu piłeczki na rakietce tenisowej
2. Dalsze zapisy do koła, dalsza nauka i doskonalenie odbijania piłeczki stroną bekhendową o forhendową na stole złożonym do połowy
3. Omówienie regulaminu zajęć oraz przepisów BHP, gry i zabawy ruchowe
4. Zabawy z piłeczką, konkursy w odbijaniu piłeczki na stole złożonym do połowy różnymi sposobami - kto więcej odbije
5. Początki nauki odbijania piłeczki na stole: przebicie bekhend-bekhend oraz forhend-forhend (ustawienie przy stole, praca nóg)

PAŹDZIERNIK
6. Dalsza nauka i doskonalenie przebicia, bekhend-bekhend, forhend-forhend i na przemian, gry i zabawy ruchowe
7. Przebicie forhendem i bekhendem po prostej i po przekątnej oraz "koperta"
8. Nauka i doskonalenie prostego podania - serwisu stroną bekhendową i forhendową
9. Półwolej bekhendowy i forhendowy - nauka i doskonalenia
10. Gry kontrolne: turniej gier pojedynczych (po 1 secie)

LISTOPAD
11. Dalsza nauka i doskonalenie poznanych elementów gry: serwisu prostego, przebicia i półwoleju. Gry i zabawy ruchowe
12. Nauka gry wolejowej bekhendem i forhendem, dalsze ćwiczenia przebicia i półwoleju
13. Gra wolejowa po prostej i po przekątnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracę nóg
14. Gry kontrolne: turniej gier pojedynczych

GRUDZIEŃ
15. Gra wolejowa z próbą bicia forhendem po 3 lub 4-tym uderzeniu, gry i zabawy ruchowe
16. Początki nauki podania - serwisu utrudnionego - odbiór serwisu
17. Dalsza nauka i doskonalenie poznanych uderzeń
18. Gry kontrolne: turnirj gier podwójnych (do 1 seta), turniej gier pojedynczych

STYCZEŃ
19. Początki nauki gry obronnej: podcięcie bekhendem i forhendem, przystawka pasywna, praca nóg i zabawy ruchowe
20. Nauka i doskonalenie: przebicia, półwoleju, zbicia forhendem oraz podcięcia i przystawki
21. Podciągnięcia bekhendem i forhendem jako element przygotowawczy do nauki top-spina forhendowego i bekhendowego
22. Dalsza nauka podciągnięcia bekhendem i forhendem
23. Gry kontrolne: I turniej gier pojedynczych i podwójnych

SEMESTR II

LUTY
24. "Ferie zimowe z rakietką" - konkursy, gry i zabawy oraz turnieje indywidualne dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w okresie ferii zimowych
25. Początki nauki top-spinu forhendowego po przekątnej
26. Dalsza nauka top-spinu forhendowego na przystawkę pasywną
27. Gry kontrolne, turniej gier podwójnych

MARZEC
28. Dalsza nauka: doskonalenie top-spinu forhendowego i bekhendowego na podcięcie i przystawkę
29. Nauka i doskonalenie zbicia kończącego forhendem - uderzenie "smecz"
30. Top-spin forhendowy i bekhendowy z jednego i różnych miejsc przy stole
31. Nauka i doskonalenie gry obronnej: podcięcie i przystawka forhendem i bekhendem
32. Gry kontrolne: turniej gier pojedynczych

KWIECIEŃ
33. Dalsza nauka i doskonalenie trudniejszych elementów gry:
    a. Blokowanie top-spinu forhendowego i bekhendowego pasywne i aktywne
    b. Gra obronna podcięciem na uderzenia forhendowe, top-spi forhendowy i bekhendowy, loby
    c. Podanie - serwis utrudniony: odbiór serwisu, zagrywka po serwisie
34. Gry kontrolne: turniej gier pojedynczych

MAJ
35. Dalsze doskonalenie elementów taktyki i techniki gry:
    a. Ćwiczenia zagrania po własnym serwisie z próba zbicia
    b. Atak z I i II strefy gry
    c. Nieregularne fragmenty gry
    d. Doskonalenie poznanych uderzeń
36. Gry kontrolne: turniej gier pojedynczych i podwójnych

CZERWIEC
37. Doskonalenie stałych fragmentów gry wynikających z sytuacji meczowych
38. Nauka uderzenia "flip" i uderzenie "side spin"
39. Doskonalenie elementów gry obronnej: loby, podcięcie, przystawka pasywna i aktywna
40. Gry kontrolne: turniej gier pojedynczych i podwójnych na zakończenie roku szkoleniowego

SIERPIEŃ
Ferie letnie: "Wakacje z rakietką" - turnieje, konkursy, gry i zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w okresie wakacji.

Opracował: Marian Kwodawski
Program pracy grupy zaawansowanej tenisa stołowego w roku szkolnym 2015/2016

Sprawy organizacyjne

Pogadanki nt. bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Placówki i w pracowni fotograficznej. Pogadanki nt. bezpiecznego powrotu młodzieży z zajęć do domu. Pogadanki nt. zagrożeń wynikających z używania substancji odurzających(narkotyki, dopalacze, alkohol).

SEMESTR I
I. Ogólne przygotowanie sprawnościowo-ruchowe w zakresie zwinności, koordynacji ruchu oraz ćwiczenia wyrabiające refleks (również przez cały rok jako rozgrzewka przed zajęciami)
II. Gry i sporty uzupełniające: piłka nożna siatkowa i koszykowa
III. Nauka i doskonalenie podstawowych uderzeń w tenisie stołowym

WRZESIEŃ 1. Uzupełnienie listy uczestników zajęć. Ćwiczenia przebicia , gra na narzucanie piłki
2. Wstępna kontrola umiejętności, dalsze uzupełnianie listy
3. Omówienie regulaminu zajęć oraz przepisów BHP, półwolej bekhend i forhend
4. Ćwiczenie i doskonalenie przebicia i gry półwolejowej
5. Nauka i ćwiczenie uderzenia smecz forhendem
6. Doskonalenie przebicia i półwoleju bekhendem i forhendem, uderzenia smecz
7. Podanie - serwis prosty i utrudniony - nauka i doskonalenie
8. Gry kontrolne: turniej gier pojedynczych

PAŹDZIERNIK
9. Dalsze doskonalenie i nauka podstawowych uderzeń
10. Przystawka pasywna i aktywna, nauka i doskonalenie, serwis utrudniony
11. Dalsza nauka i doskonalenie: przebicia półwoleju, gry wolejowej, zbicia forhendem smecz oraz przystawki
12. Gra wolejowa forhend - bekhend, dalsze doskonalenie przystawki pasywnej i aktywnej
13. Gry kontrolne: turniej gier pojedynczych i podwójnych

LISTOPAD
14. Podciągnięcie bekhendem i forhendem (wstępne przygotowanie do nauki top-spinu forhendowego i bekhendowego):
15. Dalsze ćwiczenie podciągnięcia forhendowego i bekhendowego
16. Początki nauki top-spinu forhendowego o bekhendowego
17. Top-spin forhendowy i bekhendowy - nauka i doskonalenie
18. Gry kontrolne: turniej gier pojedynczych i podwójnych

GRUDZIEŃ
19. Dalsza nauka i doskonalenie podstawowych uderzeń
    a. Top-spin forhendowy i bekhendowy z jednego lub różnych miejsc przy stole
    b. Blokowanie top-spinu forhendowego i bekhendowego: aktywne i pasywne
    c. Uderzenie "skrót" - nauka i doskonalenie
20. Gry kontrolne: turniej gier pojedynczych

STYCZEŃ 21. Dalsza nauka i doskonalenie trudniejszych elementów gry:
    a. Top-spin forhendowy i bekhendowy na przystawkę i podcięcie
    b. "loby" jako jeden z ważnych elementów gry obronnej
    c. "kontra to spin" - nauka i doskonalenie
    d. Dalsze ćwiczenie i doskonalenie poznanych uderzeń
22. Gry kontrolne: turniej gier pojedynczych

SEMESTR II

LUTY

23. Ferie zimowe: turnieje indywidualne oraz konkursy, gry i zabawy ruchowe dla wychowanków koła oraz dzieci i młodzieży pozostających w mieście w okresie ferii zimowych
24. Dalsze doskonalenie elementów taktyki i techniki gry:
    a. Proste i regularne fragmenty gry
    b. Gra uproszczona z pominięciem niektórych przepisów
    c. Podanie - serwis utrudniony: odbiór serwisu, zagrywka po serwisie z próba zbicia
    d. Doskonalenie top-spinu forhendowego o bekhendowego
25. Gry kontrolne: turniej gier pojedynczych

MARZEC
26. Nauka i doskonalenie trudniejszych elementów gry:
    a. Flip oraz side spin
    b. Ćwiczenie nieregularnych fragmentów gry
    c. Gra obronna "loby", podcięcie piłki forhendowej i bekhendowej, przystawka pasywna
    d. Dalsze doskonalenie top-spinu bekhendowego i forhendowego
27. Gry kontrolne: turniej gier pojedynczych i podwójnych

KWIECIEŃ
28. Doskonalenie stałych fragmentów gry wynikających z sytuacji meczowych
29. Dalsza nauka i doskonalenie poznanych uderzeń atakujących: top-spin forhendowy i bekhendowy, uderzenie smecz, atak po własnym serwisie
30. Test sprawnościowy: bieg dookoła Sali z podbijaniem piłeczki na przygotowanym torze przeszkód
31. Gry kontrolne: turniej gier pojedynczych

MAJ
32. Dalsza nauka i doskonalenie trudniejszych elementów gry:
    a. Kontra top-spin, uderzenie skrót, uderzenie smecz
    b. Ćwiczenie regularnych fragmentów gry wynikających z sytuacji meczowych
    c. Ćwiczenie gry obronnej: podcięcie bekhendem i forhendem, loby, przystawka pasywna i aktywna
33. Gry kontrolne: turniej gier pojedynczych i podwójnych

CZERWIEC
34. Dalsze doskonalenie wszystkich poznanych uderzeń atakujących i obronnych:
    a. Top-spin forhendowy i bekhendowy, smecz, flip, side-spin, kontra top-spin
    b. Loby, podcięcie, przystawka pasywna I aktywna
    c. Gry kontrolne: turniej gier pojedynczych i podwójnych

SIERPIEŃ Ferie letnie - "Wakacje z rakietką" dla dzieci i młodzieży z Gliwic pozostającej w mieście w okresie wakacji.

Opracował: Marian Kwodawski