Ta strona internetowa używa ciasteczek.
Koła zainteresowań

<< Powrót do listy sekcji

Komputerowe
Godziny i miejsca zajęć
Dzień Godziny Miejsce
Środa 16:00 - 18:15 MDK, ul. Barlickiego 3, s. 38
InstruktorPiotr Pielka

Zajęcia komputerowe - plan pracy w r.szk. 2017/2018

Sprawy organizacyjne

Zapisy uczestników zajęć. Pogadanki nt. bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Placówki i w pracowni fotograficznej. Pogadanki nt. bezpiecznego powrotu młodzieży z zajęć do domu. Pogadanki nt. zagrożeń wynikających z używania substancji odurzających(narkotyki, dopalacze, alkohol).

Porządkowanie własnych prac

Organizacja pracy na dysku komputera.
Organizowanie własnej pracy na komputerze.
Zabezpieczanie plików przed wirusami.
Utrzymywanie porządku w plikach i folderach.
Przenoszenie i kopiowanie plików i folderów.

Podstawowe operacje na plikach i folderach.
Odszukiwanie plików i folderów.
Archiwizacja plików.
Tworzenie skrótów.
Foldery programu pocztowego.

Jak zbudowany jest komputer i sieć komputerowa

Budowa i działanie komputera.
Ogólne zasady budowy i działania komputera.
Funkcje najważniejszych części komputera.
System binarny - zasady wykonywania prostychz obliczeń

Budowa sieci komputerowej.
Ogólne zasady budowy i funkcjonowania sieci komputerowych.
Najważniejsze funkcje sieci komputerowej.
Prawa dostępu do sieci komputerowej.
Protokoły w sieci Internet.
Netykieta w sieci.

Krótka historia informatyki.
Historia algorytmiki.
Historia maszyn liczących.
Twórcy informatyki.

Redagowanie tekstów

Praca nad tekstem.
Przygotowywanie ozdobnych druków, np. dyplomu:
- wstawianie ilustracji z galerii Clipart,
- wklejanie dźwięków i filmów,
- otaczanie obiektu tekstem.
Tworzenie obiektów graficznych.
Tworzenie tabel w edytorze tekstu.
Umieszczanie tabel w dokumentach tekstowych.
Zapisywanie indeksów górnych i dolnych.
Umieszczanie nagłówka i stopki.

Zaawansowane sposoby redagowania dokumentów tekstowych.
Dostosowywanie wyglądu tekstu do jego treści.
Pisanie listu motywacyjnego i CV.
Tworzenie szablonów
Tworzenie formularzy
Tworzenie spisu treści
Tworzenie spisu tabel
Korespondencja seryjna

Tworzenie prostych prezentacji

Przygotowanie prezentacji multimedialnej
Tworzenie prostej prezentacji z gotowych elementów.
Wybieranie układu slajdu do rozmieszczania tekstu i grafiki.
Korzystanie z szablonu projektu slajdu.
Posługiwanie się siatką i prowadnicami przy rozmieszczaniu elementów na slajdzie.
Prezentacja własnych ulubionych sposobów wykorzystania komputera - prezentacje autorskie

Zbieranie i opracowywanie danych - arkusz kalkulacyjny

Wykonywanie prostych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.
Wypełnianie komórek arkusza tekstem i liczbami.
Zapisywanie formuł w komórkach arkusza kalkulacyjnego.
Nanoszenie zmian w komórkach arkusza kalkulacyjnego.
Formatowanie komórek i tabeli w arkuszu kalkulacyjnym.
Zbieranie danych i umieszczanie ich w arkuszu.

Ilustrowanie danych na wykresach.
Tworzenie wykresu kolumnowego dla tabeli.
Posługiwanie się kreatorem przy tworzeniu wykresu.
Formatowanie wykresu w arkuszu kalkulacyjnym.
Tworzenie wykresu kołowego.
Nanoszenie zmian w tabeli i na wykresie.

Obliczenia procentowe w arkuszu kalkulacyjnym.
Sumowanie zawartości komórek w arkuszu kalkulacyjnym.
Stosowanie funkcji standardowych w arkuszu kalkulacyjnym.
Posługiwanie się adresami względnymi, bezwzględnymi i mieszanymi.
Kopiowanie adresów w arkuszu kalkulacyjnym.

Wykresy funkcji w arkuszu kalkulacyjnym.
Wypełnianie komórek seriami danych w arkuszu kalkulacyjnym.
Posługiwanie się kreatorem wykresów w arkuszu kalkulacyjnym.
Wzajemne położenie dwóch prostych.
Tworzenie wykresów dwóch prostych w arkuszu.

Planowanie wydatków w arkuszu kalkulacyjnym.
Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do opracowania danych pochodzących z różnych źródeł.
Planowanie w arkuszu rozbudowanych obliczeń.
Rozwiązywanie zadań problemowych z zastosowaniem funkcji logicznych.

Rozwiązywanie problemów - algorytmy

Algorytmy wokół nas.
Formułowanie sytuacji problemowych wymagających rozwiązania.
Specyfikacja algorytmu.
Schemat obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym jako algorytm.

Algorytmy liniowe.
Omówienie specyfiki algorytmu liniowego.
Polecenia powtarzające się i polecenia warunkowe
Znajdowanie najmniejszego elementu w zbiorze.

Symulacja działania algorytmów
Schematy blokowe
Cechy algorytmów.
Rozwiązywanie zadań algorytmicznych

Poszukiwanie informacji w uporządkowanym zbiorze.
Porządkowanie zbioru.
Gra w odgadywanie liczby.
Strategia poszukiwania przez podział zbioru.
Porządkowanie przez wybór.
Strategia zachłanna.
Określenie problemu reszty.

Pierwsze kroki w programie Logomocja.

Podstawowe cechy języków programowania.
Wydawanie prostych poleceń.
Rysowanie linii przerywanej.
Powtarzanie czynności.

Definiowanie procedur w programie Logomocja.
Uczenie żółwia nowych poleceń.
Definiowanie nowej procedury.
Zapisywanie projektu do pliku.
Dodawanie parametrów do definicji procedury.
Ustalanie kolorów pisaka, tła i wypełnienia.
Korzystanie z procedury wielokąt.
Zapisywanie projektu.

Wykonywanie złożonych rysunków w programie Logomocja.
Wykorzystanie zdefiniowanej procedury w nowej procedurze.
Rysowanie złożonych rysunków i zapisywanie wyrażeń.
Projektowanie parkietu.
Przenoszenie definicji procedury między projektami.

Strona WWW w programie Logomocja.
Dodawanie przycisków do utworzonego projektu.
Losowe dobieranie wartości parametrów procedur.
Zapisywanie projektu jako strony WWW.

Projekty rekurencyjne w programie Logomocja.
Zastosowanie instrukcji warunkowej.
Nadawanie wartości zmiennym.
Wywoływanie procedur z zastosowaniem rekurencji.
Procedury z parametrami.

Podstawy programowania w środowisku Turbo Pascal

Algorytmika i programowanie:
1) metodyczna analiza i modelowanie umiarkowanie złożonych problemów i procesów z różnych dziedzin,
2) przegląd algorytmów klasycznych,
3) wybrane techniki projektowania algorytmów i struktur danych: programowanie strukturalne, zstępujące, abstrakcja danych, metoda kolejnych uściśleń,
4) elementy analizy algorytmów,
5) indywidualna i zespołowa realizacja projektów programistycznych w wybranym języku wysokiego poziomu.

Środowisko języka Turbo Pascal
Wprowadzanie danych i wyprowadzanie wyników
Sytuacje warunkowe w programie
Proste pętle w programie
Zagnieżdżone pętle w programie
Pętle "dopóki" i "powtarzaj" w zadaniach
Włochy to piękny i malowniczy kraj na południu Europy. Każdy, kto spojrzy na mapę, znajdzie je od razu. Mają kształt ogromnego buta. Stolicą tego państwa jest Rzym, piękne zabytkowe miasto. Jednak dla Polaków bardzo ważnym miejscem jest Monte Cassino. Zresztą przekonaj się sam i wybierz na wycieczkę do tego kraju.Konkursy muzyczne

Sebastian, kliknij aby pobrać poniższe pliki - razem 250 MB

1_film.zip

2_wykonawca.zip

3_bajka.zip

4_serial.zip

5_tytuł_kompozytor.zip

6_instrument.zip

7_taniec.zipLogo_PTMK_opis.doc

logo_ptmk.pdf

KAKTUS.cdr

tarcza

myjnia


Kurs CorelDraw

pobierz zdjęcie morza

PLAKAT - kurs na YOUTUBE

PLAKAT - kurs na YOUTUBE

Jak-projektować-plakaty-reklamowe.pdf

plakat.txt