Ta strona internetowa używa ciasteczek.
Koła zainteresowań

<< Powrót do listy sekcji

Mażoretki PANTERY
Godziny i miejsca zajęć
Dzień Godziny Miejsce
Wtorek
Mażoretki Kadetki
15:45 - 17:15 MDK, ul. Barlickiego 3, aula
Wtorek
Mażoretki Juniorki
17:20 - 18:50 MDK, ul. Barlickiego 3, aula
Sobota
Mażoretki Kadetki
08:30 - 11:30 MDK, ul. Barlickiego 3, aula
Sobota
Mażoretki Juniorki
11:40 - 14:40 MDK, ul. Barlickiego 3, aula
InstruktorGrażyna Pilichowicz

Plan pracy zespołu mażoretkowego - PANTERY przy MDK Gliwice na rok szkolny 2017/2018

Sprawy organizacyjne

Pogadanki nt. bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Placówki i w pracowni fotograficznej. Pogadanki nt. bezpiecznego powrotu młodzieży z zajęć do domu. Pogadanki nt. zagrożeń wynikających z używania substancji odurzających (narkotyki, dopalacze, alkohol).

Cele i zadania zespołu mażoretkowego - PANTERY.

Taniec mażoretkowy jako naturalna forma ruchu wywodząca się z marszu:
- wzmacnia i rozwija mięśniowo całe ciało;
- jest dobrą formą ruchu na korygowanie wad postawy;
- uczy nawyku poprawnej sylwetki;
- rozwija koordynacje wzrokowo-ruchową;
- daje radość życia, uczy obycia towarzyskiego;
- rozwija poczucie własnej wartości;
- ruchy taneczne, obroty, podskoki i elementy akrobatyczne, pozwalają wyćwiczyć zmysł równowagi, gibkości, skoczności.

Zajęcia z tańca mażoretkowego:

- sprawiają że ruchy są skoordynowane ,pewne siebie nabierają elegancji i precyzji ruchowej;
- wdrażają do wrażliwości na rożnego rodzaju muzykę;
- uczą odpowiedzialności i współpracy w grupie;
- uczą tolerancji ,współpracy i zdrowej rywalizacji;
- wdrażają do dbania o własne zdrowie i higienę osobista;
- są dobrą formą na rozładowanie negatywnych emocji;
- stanowią doskonałą formę spędzania wolnego czasu;
- dużą uwagę przykłada się do zasad kulturalnego i stosownego zachowania się;
- zajęcia stwarzają możliwość uczenia się tolerancji, współpracy i zgodnej rywalizacji;
- grupa bierze czynny udziału w życiu kulturalnym miasta;
- integruje rodziny - stwarza wiele możliwości wspólnego spędzania wolnego czasu na różnego rodzaju imprezach i świętach.
- zespół stwarza możliwość prezentowania swoich umiejętności i przygotowywanych układów z pałeczką i pomponami na imprezach na terenie całego kraju, nie tylko w układach na scenie ale również w przemarszach z rożnego rodzaju orkiestrami;
- grupy są przygotowywane sa do udziału w mistrzostwach polski i mistrzostwach europy w tańcu mażoretkowym.

Tematyka zajęć:
- zasady bezpieczeństwa - w czasie pobytu na sali ćwiczeń, w trakcie oczekiwania na zajęcia;
- szczegółowe omówienie zasad bezpieczeństwa w czasie występów i wyjazdów;
- zapoznanie z regulaminem MDK;
- ćwiczenia organizacyjno porządkowe;
- ćwiczenia z zakresu muzyki i rytmiki;
- uwrażliwianie na podstawowe wartości rytmiczne nut i pauz;
- wykształcenie umiejętności reagowania ruchem na akcenty metryczne i zmiany tempa i dynamiki;
- dostosowanie ruchu do rożnego rodzaju muzyki;
- poznanie budowy muzycznej utworu;
- nauka kroku marszowo-defiladowego - technika wykonania;
- kroki podstawowe i róznego rodzaju sekwencje taneczne;
- bezpieczna praca stóp i kolan;
- klasyczny krok mażoretkowy z elementami tanecznymi;
- różne rodzaje i style tańca jako podstawa do budowanie choreografii do układów;
- technika pracy z batonem-pałeczka i pomponami;
- zestawy ćwiczeń ogólnorozwojowych wzmacniających;
- zestawy ćwiczeń aerobowych;
- zestawy ćwiczeń rozciągających;
- zestawy ćwiczeń oddechowych;
- elementy ćwiczeń akrobatycznych;
- zestawy ćwiczeń rozwijające koordynacje wzrokowo ruchowa;
- praca na matach tanecznych, orientacja w przestrzeni;
- kierunki i linie tańca;
- zajęcia na scenie, progresja ruchu, wejścia i zejścia ze sceny, stosowne zachowanie się na scenie.

Każda z grup przygotowuje 3 układy taneczne:
- układ na scenę z pomponami;
- przemarsz z pomponami;
- układ na scenę z pałeczkami;
- w dalszym ciągu są utrwalane i przygotowywane do występów są układy z lat ubiegłych.

Opracowała: Grażyna Pilichowicz