Ta strona internetowa używa ciasteczek.
Koła zainteresowań

<< Powrót do listy sekcji

Zespoły wokalne,
zespoły wokalno-instrumentalne (JT)
Godziny i miejsca zajęć
Dzień Godziny Miejsce
Zespół wokalno-instrumentalny - gr. 3
Wtorek 15:30 – 17:00 MDK, ul. Barlickiego 3 , s. 53
Zespół wokalno-instrumentalny - gr. 4
Wtorek 17:15 – 18:45 MDK, ul. Barlickiego 3 , s. 53
Zespół a cappella2
Wtorek 19:00 – 20:30 MDK, ul. Barlickiego 3 , s. 53
InstruktorJakub Turkiewicz

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zespół wokalny a cappella2

- Zapoznanie z regulaminem koła wokalnego, pracowni muzycznej oraz Pogadanki na temat BHP. Profilaktyka używek i uzależnień - pogadanki dot. zagrożeń wynikających z używania substancji odurzających (narkotyki, dopalacze, alkohol). Bezpieczeństwo w pracowni i w drodze do domu, bezpieczeństwo podczas ferii zimowych i letnich wakacji.


- Praca nad emisją głosu: ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia teoretyczne mające na celu poszerzenie świadomości wykonawczej uczniów. Wprowadzanie kolejnych ćwiczeń emisyjnych, oddechowych i dykcyjnych, dostosowanych do poziomu wykonawczego uczniów.
- Rozwijanie umiejętności śpiewu zespołowego: praca nad intonacją i brzmieniem grupy dostosowanym do stylistyki wykonywanego utworu, nauka strojenia głosów.
- Zindywidualizowana praca nad emisją głosu - rozśpiewania indywidualne, dostosowane do odmiennych tendencji wokalnych poszczególnych osób w zespole. Rozwijanie umiejętności łączenia rejestrów głosowych, poszerzanie skali głosu u każdego z wychowanków.
- Rozwijanie umiejętności śpiewu solowego: wybór odpowiedniego repertuaru i przygotowywanie do wykonywania fragmentów solowych w ramach dodatkowych indywidualnych zajęć z emisji głosu.
- Korygowanie niedokładności intonacyjnych i barwowych w zespole - ćwiczenia intonacyjne wielogłosowe na wykonywanym repertuarze. Kształtowanie umiejętności samodzielnego dobierania odpowiednich ćwiczeń emisyjnych, oddechowych i dykcyjnych.
- Stymulowanie samodzielnej twórczości muzycznej w zespole. Praca nad repertuarem zespołu w ramach przygotowań do występów.
- Zachęcanie do dodatkowych prób zespołu we własnym zakresie. Korekta samodzielnej pracy w ramach prób z instruktorem.
- Kształtowanie umiejętności samodzielnej organizacji koncertów.
- Monitorowanie samodzielnej pracy z mikrofonem oraz współpracy z realizatorem dźwięku i obsługą sceny w czasie koncertów.
- Zajęcia w studio nagrań: zapoznanie ze specyfiką pracy w studiu.
- Zachęcanie do organizowania koncertów zespołu.


ZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENTALNE ZE ŚPIEWEM SOLOWYM

- Zapoznanie z regulaminem koła wokalnego, pracowni muzycznej oraz Pogadanki na temat BHP. Profilaktyka używek i uzależnień - pogadanki dot. zagrożeń wynikających z używania substancji odurzających (narkotyki, dopalacze, alkohol). Bezpieczeństwo w pracowni i w drodze do domu, bezpieczeństwo podczas ferii zimowych i letnich wakacji.


- Rozwijanie indywidualnych umiejętności wychowanków: wybór odpowiedniego repertuaru i przygotowywanie do śpiewania utworów solowych. Stymulowanie współpracy między solistami poprzez tworzenie duetów i innych małych składów wokalnych oraz opracowywanie partii chórków.
- Wzbogacanie partii solowych o akompaniament instrumentalny w wykonaniu wychowanków.
- Praca nad warsztatem wykonawczym wychowanków: ćwiczenia emisyjne, oddechowe i dykcyjne dostosowane do poziomu wykonawczego uczniów. Praca nad emisją głosu: rozwijanie umiejętności łączenia rejestrów głosowych, poszerzanie skali głosu, wypracowywanie naturalnej barwy głosu. Ćwiczenia praktyczne wzbogacone teoretycznymi pogadankami, mające na celu poszerzenie świadomości wykonawczej wychowanków.
- Praca nad interpretacją piosenek, ćwiczenie doboru właściwych emocji i panowania nad nimi w czasie wykonywania utworu.
- Zapoznanie ze specyfiką pracy w studiu. Wypracowanie umiejętności pracy z mikrofonem oraz współpracy z realizatorem dźwięku i obsługą sceny w czasie koncertów. Kształtowanie umiejętności zachowania scenicznego.
- Przygotowywanie do indywidualnych występów w ramach reprezentowania placówki MDK i miasta Gliwice na konkursach piosenki i koncertach na terenie miasta, kraju i za granicą.