Ta strona internetowa używa ciasteczek.
Koła zainteresowań

<< Powrót do listy sekcji

Gwarowe przedszkole
GWAR
Godziny i miejsca zajęćInstruktorDanuta Waller

Plan pracy Zespołu Wokalno-Tanecznego GWAR
na rok szkolny 2017/2018


1. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, sprawności przez taniec.
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
3. Kształtowanie cech motorycznych, rozwijającą ogólną sprawność ruchową wychowanków.
4. Kształtowanie precyzji ruchów pod względem rysunku przestrzennego, dynamiki i czasu trwania ruchu.
5. Doskonalenie ogólnej koordynacji i płynnego przebiegu precyzji ruchu.
6. Kształtowanie przez taniec cech ruchu ludzkiego lekkości, sprężystości, gibkości, płynności, skoczności.
7. Twórcze wypowiadanie się poprzez ruchy ciała.
8. Uczenie w atrakcyjny sposób współdziałania w grupie.
9. Wyrabianie pozytywnych cech charakteru: skupienia uwagi, systematyczności, dyscypliny, koncentracji, szybkiej orientacji i kształtowanie pasji u dzieci.
10. Sprzyjanie odprężeniu psychicznemu poprzez emocjonalne zaangażownie w tańcu.
11. Nauka układów tanecznych, co najmniej jeden na semestr szkolny.
12. Prezentacja umiejętności podczas imprez MDK i miejskich oraz konkursach tanecznych.

RAMOWY PRZEBIEG ZAJĘĆ TANECZNYCH

Każda lekcja składa się z trzech części.
Pierwsza część to wszechstronna rozgrzewka, mająca na celu:
- przygotowanie ciała do tańca,
- wykształcenie poprawnej postawy ciała,
- budowanie techniki i siły,
- zwiększenie elastyczności.

Druga część to ćwiczenia po przekątnej, w kole lub wzdłuż sali, łączące różne rodzaje kroków, obrotów i skoków, które zwiększają umiejętności taneczne i przygotowują do choreografii.

Trzecia część to nauka układów tanecznych i doskonalenie tych choreografii by móc je zaprezentować podczas występów.

Opracowali: Eugeniusz Siwiec i Danuta Waller