Ta strona internetowa używa ciasteczek.
Koła zainteresowań

<< Powrót do listy sekcji

Pracownia artystyczna
POD PRECLEM
Godziny i miejsca zajęć

Plan zajęć MDK

(wersja *.pdf)

Warsztaty POD PRECLEM zawiesiły swoją działalność w związku z objęciem przez p. S. Michałuszka obowiązków wicedyrektora MDK. Serdecznie gratulujemy!!!

Rok szkolny 2017 - 2018>


InstruktorSebastian Michałuszek

PROGRAM NAUCZANIA - Pracownia Artystyczna
"Pod Preclem", instr. Sebastian Michałuszek

1. Realizacja założeń programu edukacji artystycznej dzieci i młodzieży
2. Pojęcia z zakresu plastyki i terminologia z nimi związana
3. Wdrażanie do właściwej percepcji odbioru sztuk plastycznych
4. Kształcenie umiejętności posługiwania się przyborami i narzędziami do działalności plastycznej

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Zapisy dzieci do koła. Pogadanki nt. bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Placówki i w pracowni fotograficznej. Pogadanki nt. bezpiecznego powrotu młodzieży z zajęć do domu. Pogadanki nt. zagrożeń wynikających z używania substancji odurzających(narkotyki, dopalacze, alkohol).

WPROWADZENIE DO SZTUKI
Pogadanki nt. czym są sztuki plastyczne; pojęcia architektury, urbanistyki, rzeźby, płaskorzeźby, malarstwo sztalugowe, sztuki powielane grafika, fotografia, film, sztuka dekoracyjna, użytkowa, sztuka ludowa. Rozróżnianie pojęć: statyka, dynamika, faktura...

ĆWICZENIA WARSZTATOWE
Podstawowe pojęcia o barwie, barwy podstawowe, pochodne, zimne, ciepłe, pełne, tonacja barw, walor, ciężar barwy, kompozycja, poszukiwanie właściwej barwy.

ĆWICZENIA FORMALNE
Kształty otaczającego nas świata; duże, małe, gładkie, szorstkie. Odtwarzanie kształtu różnych przedmiotów; owoce, naczynia, tkaniny, sylwetka ludzka - proporcje, zmiana kształtu w zależności od kąta patrzenia, wysokości oczu. Kształty realne i nierealne, ludzie, stwory fantastyczne.

RZEŹBA
płaskorzeźba - modelowanie płaskie w modelinie, glinie. Pełna rzeźba, modelowanie w glinie, mydle, drewnie, kompozycje przestrzenne z różnych materiałów, instalacje, papier-máché; nadawanie tematu.

GRAFIKA
Stempel, kompozycja zamknięta, otwarta, projektowanie tkaniny; grafika czarno-biała, barwna; ekslibrisy - projektowanie znaku graficznego; ryt w gumie, linoryt, kalograf, monotypia, sucha igła, grafika komputerowa, pogadanki dotyczące technik drukarskich tj. typografia, druk offsetowy, druk wklęsły, wypukły, płaski, sitodruk.

SZTUKA LUDOWA
Kolorystyka i tematyka sztuki ludowej.

FOTOGRAFIA
Podstawowe zagadnienia kompozycyjne, forma i przestrzeń w fotografii czarno- białej i kolorowej.

OCENA I SAMOOCENA
Ocena prac dzieci, omówienie postępów pracy po każdych zajęciach, wprowadzanie kryteriów prac dobrych i złych; organizacja stałej ekspozycji prac dzieci w pracowni na terenie placówki i w mieście; udział w konkursach, wystawach; zwiedzanie wystaw i ekspozycji sztuki, wycieczki do muzeum; organizacja plenerów malarskich; realizacja drukarska najlepszych prac dzieci w formie kalendarzy, pocztówek, folderów, albumów.

Serdecznie zapraszam - S. Michałuszek