Ta strona internetowa używa ciasteczek.
Koła zainteresowań

<< Powrót do listy sekcji

Zespół instrumentów perkusyjnych
Godziny i miejsca zajęć
Dzień Godziny Miejsce
Nauka gry na perkusji
Poniedziałek 16:00 - 18:15 MDK, ul. Barlickiego 3, sala muzyczna 2b
InstruktorGrzegorz Gutowski

Zajęcia perkusyjne, prowadzone przez absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie perkusji, Grzegorza Gutowskiego.

PROGRAM KOŁA NAUKI GRY NA PERKUSJI
I ZESPOŁÓW WOKALNO-INSTRUMENTALNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Cele działalności koła:
- zainteresowanie ucznia muzyką,
- zapoznanie ucznia z szerokim instrumentarium perkusyjnym oraz technikami gry na poszczególnych instrumentach,
- rozwijanie uzdolnień muzycznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji,
- zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne opanowanie podstawowych technik gry na poszczególnych instrumentach,
- rozwijanie umiejętności technicznych i interpretacyjnych,
- nauczanie zasad notacji w stopniu umożliwiającym samodzielne odczytywanie zapisu nutowego,
- przygotowanie do samodzielnego opracowywania krótkich i łatwych utworów,
- rozwijanie i kształcenie wyobraźni artystycznej,
- rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego,
- przygotowanie ucznia do publicznych występów estradowych,
- zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna,
- przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia.

Opracował: Grzegorz Gutowski