Ta strona internetowa używa ciasteczek.
Koła zainteresowań

<< Powrót do listy sekcji

Koło filmowe
Godziny i miejsca zajęć
Dzień Godziny Miejsce
Poniedziałek 17:55 - 20:55 MDK, ul. Barlickiego 3, s. 38
InstruktorPołomski Tadeusz

Plan pracy koła filmowego przy MDK Gliwice na rok szkolny 2017/2018

Sprawy organizacyjne

Pogadanki nt. bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Placówki i w pracowni fotograficznej. Pogadanki nt. bezpiecznego powrotu młodzieży z zajęć do domu. Pogadanki nt. zagrożeń wynikających z używania substancji odurzających(narkotyki, dopalacze, alkohol).

Zajęcia w kole filmowym nastawione będą na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z kręceniem filmu.Uczestnicy będą uczyć się od podstaw, jak znaleźć pomysł i napisać scenariusz filmu, odpowiednio wykonać zdjęcia oraz go zmontować.

Inspiracji do tych pomysłów będziemy szukać korzystając z propozycji filmoteki szkolnej opracowanej przez Akademie Nowe Horyzonty, oraz materiałów związanych z produkcją filmową Gliwickiego Klubu Filmowego „Wrota”. Dzięki nawiązaniu współpracy z prezesem Klubu panem Marcinem Kondraciukiem, koło filmowe MDK Gliwice będzie mogło aktywnie uczestniczyć w projektach związanych z produkcją filmową np. umożliwienie obecności na planach filmowych. W pierwszym roku działalności koła będziemy zapraszać różnych specjalistów ze świata filmu w celu odbycia warsztatów o tematyce związanej z kręceniem filmu.

Zagadnienia:

1. Omówienie podstawowych wiadomości związanych z rejestracją obrazu.
2. Budowa scenariusza dokumentalnego i fabularnego.
3. Podstawy sztuki operatorskiej - teoria i praktyka.
4. Poznanie programu do montażu filmu - Sony Vegas.
5. Ćwiczenia;stworzenie w grupach etiudy dokumentalnej na wybrany temat.
6. Sztuka przeprowadzania wywiadu.
7. Reżyser jako artysta filmu.

Opracował: Tadeusz Połomski